Byåsen IL Orientering

Kart / Teknisk

Kart / Teknisk

Kart og Teknisk

 

Byåsen IL's orienteringskart

Kart- og VDG ansvarlig er Bjørn Berger, Stavsetsvingen 58, 7026 TRONDHEIM

Telefon 48034885.

 

 

Område                                              Revidert år                                        Brukstid

I Bymarka                                           2012    

Solemsåsen                                      2012                                                     Hele året

Henriksåsen                                      2008                                                     Hele året

Haukvatnet/Frøset                             2012                                                     Ikke i Elgjakta

Buråsen                                              2012                                                     Ikke i elgjakta

Sør for Jonsvatnet

Sagelva (Saksvikvollen)                  2005                                                     Ikke i elgjakta

I Rennebu

Berkåk                                                 2007                                                     Ikke i elgjakta

 

 

 

                                                                                                                           

Våre kart og kartdata er klubbens eiendom. Vi har kartdata på Ocad format over følgende områder.

 

For ditt arrangement kan vi kan levere A4 utsnitt på papir eller som pdf fil av ønsket område. Ocad data kan fås etter nærmere avtale. Vi bistår også med klargjøring for løypetrykking.

Våre skolekart ligger på SKOLEKARTPORTALEN

Byåsen skole

Hallset – Selsbakk skole

Romolslia skole

Stavset skole

Ugla skole

  

Teknisk

Internasjonale postbeskrivelser og løypetegning med CONDES

Byåsen IL O-avdeling har kjøpt inne et program, CONDES, for løypepåtegning og utarbeidelse av internasjonale postbeskrivelser. Programmet kan lastes ned fra CONDES homepage Derfra får du en demo-utgave for utprøving. Deretter kontakter du Lasse N som kan sende deg en kode som du kan taste inn ved bruk av CONDES-programmet. Denne koden gjør om demo utgaven til en fullverdig versjon av programmet, som BIL har betalt lisens for. Den ene lisensen gjelder for hele klubben. Programmet har en god hjelp-funksjon og er relativt lett å bruke. Lasse jobber med en relativt kortfattet brukerveiledning på norsk. En foreløpig utgave av den finner du her. Spørsmål om bruk av programmet kan rettes til Lasse.

Hvilke EKT-postenheter har vi?

Oversikt over hvilke EKT-enheter vi har finnes her

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products