Info fra valgkomiteèen i Sotra Sportsklubb

Sotra SK søker kandidater til ulike verv i klubben

Valgkomiteen i Sotra sk, ber medlemmene om hjelp til å finne gode kandidater til ulike styreverv i klubben.

Den dere foreslår må være spurt om de kan tenke seg å påta seg en oppgave i klubben.
Vi trenger da fult navn, mobil, epost samt adresse til personen.
Du kan og fremme ditt eget kandidatur til verv.

Valgkomiteen vil så kontakte den foreslåtte og kartlegge ønsker og mulige aktuelle verv.

Vi skal fylle verv til alle gruppestyrer og hovedstyre. Videre er det ulike undergrupper som kontroll komite, valg komite, tur og cup/arr. Komiteer. m. fler.

For at vi skal ha en mest mulig demokratisk og smidig prosess frem mot årsmøtet i mars 2019 , er det viktig at alle som har tanker rundt kandidater til ulike verv, formidler dette så tidlig som mulig til valg komiteen. Dette slik at vi kan finne de kandidater med den kompetansen som er viktig for klubben og som gjør at vi blir en bedre klubb totalt sett.

Frist for å foreslå kandidater – Snarest før 05.02.19 - på epost til glenn.bj@online.no

 

Mvh

Glenn Bjærum

Leder valgkomiteen

Oppslagstavle

 

Medlemsinformasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift