Fotografering til hoppkalender

Fotografering skjer 2.oktober kl 17. NB Kom presis og så trening etterpå...