Presentasjoner fra informasjonsmøte 24 september

Kolbotn IL og Oppegård kommune presenterte flere interessante prosjekter på informasjonsmøte. Skisser og tegninger kan dere lese i denne artikkelen

Kolbotn idrettslag hadde informasjonsmøte 24 september om alle prosjektene som idrettslaget er involvert i.
Det møtte 35 stk for å høre på og agendaen var denne:

✓ Kolbotn idrettslags strategi og planer (Karl Vestli)
✓ Regulering av Sofiemyr idrettspark (Anna Lina Toverud, Oppegård kommune, samfunnsutvikling)
✓ Ny stor idrettshall i Sofiemyr idrettspark, status og fremdrift (Morten Roa, Oppegård idrettsråd)
✓ Tennishall og Sofiemyr kunstgress som ny stadion for toppseriespill (Harald Vaadal)
✓ Svømmehall i Kolbotn sentrum og på Langhus (Gard Kjølholdt, KIL svømming)
✓ Kolbotn skole og ny idrettshall (Harald Vaadal)
✓ Kommunesammenslåing, konsekvenser for idrettslagene (Harald Vaadal)
✓ Kommunevalg 2019, (Harald Vaadal)

Presentasjonene og skissene kan studeres i denne presentasjonen
Kommunens representant presenterte status for reguleringsplanarbeidet. Statusen kan dere lese her.


Kolbotn idrettslag takker alle fremmøtte for oppmøte og positive bidrag.©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift