HÅNDBALLSKOLE BYÅSEN IL

Etter høstferien starter håndballskolen for 2.klassingene. Påmelding må gjøres innen 7.10. Aktiviteten vil foregå en time pr. uke på Dalgård eller Ugla skole. Les mer for info og påmelding.