Hedmark Idrettskrets har et klart mål om å få med flere ungdommer i idretten. Nå inviterer de til lederkurs.

Hedmark idrettskrets ønsker følgende:

*) Tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker og behov.

*) Tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning.

*) Gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett med utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner.

Som en del av ungdomssatsingen i idrettskretsen legges det til rette for at ungdommen er delaktig i sin egen idrettshverdag gjennom gratis kompetanseheving og roller i ungdomsutvalget.

Les mer om lederkurs og ungdomsutvalget i pdf-filen til høyre på siden. Her finner du også nødvendig kontaktinfo for ytterligere opplysninger om tilbudene.

- frode -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135