Vi har fått en svært vellykket start på årets Elitefotballskole. Spillerne stortrives på Fart!

Fart Elitefotballskole er viktig både sportslig og sosialt, og så langt har vi lykkes godt med årets opplegg.

Gruppa med spillere fra mange naboklubber oppfører seg helt eksemplarisk, de er treningsvillige og har gode holdninger.

På bildet har vi samlet dem sammen med sportslig leder Frode Mosether og trenerne Elise Richardsen og Finn Willy Taugbøl.

Jeg må benytte anledningen til å gi stor honnør til instruktører og alle andre medhjelpere. Kvaliteten på elitefotballskolen er først og fremst deres fortjeneste. 

Så langt, - tusen takk til ALLE som gjør Fart Elitefotballskole til en suksess:-)

- frode -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135