FL Fart bygger fotballhall, og samler all sin aktivitet på hjemmebane. Nå kan DU kjøpe andeler i hallen!

Tidlig på høstparten starter arbeidet med å reise den nye fotballhallen på Fart.

Allerede i august starter grunnarbeidet, og 18. september kommer leverandøren for å montere selve hallen. Da tar det omlag 8 uker før alt skal være klart. 

Klubbens anleggskomite regner med at hallen kan tas i bruk i månedsskiftet november/desember 2018, og alle i Fart kan glede seg til å trene på hjemmebane kommende vinter.

Nå har klubbens hovedstyre åpnet opp for å selge andeler i hallen, og nettopp DU har muligheten til å sikre deg DIN andel. 

Hele informasjonen og fremgangsmåten for å skaffe deg DIN andel står beskrevet nederst i denne artikkelen!

Klubbens hovedstyre håper at ALLE gjør en innsats for å skaffe midler til den nye storstua, - enten ved å kjøpe andeler eller selge dem til venner og kjente.

Vi sier TUSEN TAKK på forhånd:)

 

Fartbana er en sosial møteplass for barn, unge og eldre i lokalmiljøet. En fotballhall på eget anlegg vil gi klubben et sportslig løft. Vintertreningene vil foregå på hjemmebane med betydelige besparelser på utleie og reiser. En fotballhall har lenge vært etterspurt på Fart, og vi takker for DIN støtte til prosjektet!

 

 

KJØP ANDELSBREV I FOTBALLHALLEN PÅ FART

Hallen vi setter opp er en isolert plasthall av typen BEST med spilleflate på 60 x 40 meter. Banedekket er kunstgress, og hallen vil ha lave driftskostnader. Planen for oppstart av anleggs-aktiviteten blir høsten 2018, og hallen forventes ferdig slik at den kan tas i bruk fra november/desember 2018.

Vi i FL Fart ønsker å gi et bedre tilbud til våre spillere, og håper også at dette vil gi økt rekruttering til klubben. Økonomisk er dette prosjektet en betydelig investering, og vi er avhengig av hjelp til finansieringen av hallen. Vi håper og tror at vi gjennom felles innsats og velvillig støtte får gjennomført prosjektet på en god måte. Vi er derfor avhengig av at alle bidrar i en felles innsamlingsaksjon og vil selge andelsbrev.

Gå inn på denne nettsiden og gjennomfør dine kjøp:

https://www.visualfunding.com/crowdfunding/fotballaget_fart

Trykk på GÅ TIL ANDELSKART og du kan gjennomføre dine kjøp ved å trykke på et felt på banen.

  • Hver andel koster kr. 250, - pluss omkostninger.

  • Cornerflaggene er priset til kr. 1500, -.

  • Straffemerket er priset til kr. 2000, -.

  • Midt på bane er priset til kr. 2500, -.

Budsjett: Hallen er beregnet til å koste rundt 11 millioner kroner. Med fratrekk av momskompensasjon, spillemidler, dugnadsinnsats og gaver, vil klubbens nettokostnader ligge på omlag 5 millioner kroner. Vi har som mål og skaffe noen av disse midlene gjennom andelssalg og andre inntektsgivende tiltak. Resten av midlene må lånes i bank med nedbetaling over 15 år.

Driftskostnader av hallen vil bestå av energikost til lys og vedlikehold, mens inntektene vil være ekstern utleie på dagtid og helger i tillegg til kjærkomne sponsormidler fra våre samarbeidspartnere. Disse inntektene vil gå direkte til drift og nedbetaling av anlegget.

Investering for fremtiden: Hallprosjektet på Fart skal bidra til enda bedre treningsfasiliteter ikke bare for dagens aktive fotballspillere men også fremtidige generasjoner vil dra nytte av denne investeringen. Duken på hallen har en forventet levetid på 40 år.

Sportslig hilsen

Styret i FL Fart

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135