- Et veldig godt forbilde

Thor-Erik takker Doff for glimrende laginnsats i klubbadministrasjonen.

Når Christoffer Dahl gir seg i staben og trer over i læreryrket, legger ikke daglig leder Stenberg skjul på at det er mye mer enn en driftig medarbeider han mister.

- Doff er et veldig godt forbilde! Barn, unge, oss ansatte og foreldre i klubben er imponert over det han har gjort og det han har vært. Jeg tror han har påvirket klubbens utvikling i større grad enn han tror.

Doff ble del av staben i 2012, først i en rolle som vikarierende daglig leder.

- Han har vært en veldig viktig brikke i den enorme veksten vi har hatt i klubben siden 2012. Han tok det administrative arbeidet videre da han kom, og har virkelig bidratt til at vi har tatt store steg i å være klubbstyrt de siste årene, mener Stenberg og peker på at Doff var en viktig spiller på banen, men at han som ansatt har vært enda viktigere.

- Jeg vil benytte anledningen til å gi en stor takk for glimrende laginnsats på alle områder disse årene. Det er veldig krevende å stå i en slik livsstilsjobb som det han har hatt i fotballen. Det er mer krevende enn mange nok tror.

- Fotball er en idrett hvor mange mener mye og av og til kraftfullt om fordeling av banetid, inndeling av lag, differensiering på trening osv. og her har Doff vært enormt god til å lytte og veilede fram til gode løsninger, understreker Stenberg.

Hele klubben takker Doff for innsatsen i denne rollen, og er glad for at han fortsetter å ta en rolle i verdiarbeidet i klubben og som del av de frivillige som trener på gutter 2009.

SAMMEN FOR EN REN IDRETT

Gi din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift