Kolbotn samarbeider med flere klubber

Oppdatering fra Odd Egil Lien, sportslig koordinator.

  • Kolbotn forsetter sitt samarbeid for J 20 NM år med Nordstrand IF. Vi ser dette som et viktig tilbud til våre unge spillere, slik at de har noe strekke seg etter og ser hva som kreves for å kunne bli en elitespiller.

  • Herrelaget: Kolbotn fortsetter sitt samarbeid på senior og G 20 NM med Bekkelaget. Vi gleder oss til å videreutvikle dette samarbeidet for guttespillerne i distriktet, noe som er bra både for spillerne og klubbene. 

  • Oppegård og Kolbotn har hatt et år med et godt samarbeid rundt G 2003 i inneværende sesong og utvider med å gjelde årsklassen 2004 også. Samarbeidet blir slik at det er sammensatt lag i begge klasser og Kolbotn er adminstrator for lagene. Dette vil være med på å styrke guttehåndballen i distriktet.

  • Kolbotn J 2004 har fått 8 nye spillere fra Oppegård, da de ikke hadde noe tilbud til dem i kommende sesong. Jentene trener for fullt med laget og er godt inne i gruppen.

Kolbotn IL Håndball har jobbet strukturert og godt de siste årene. Det er lagt vekt på kompetanse og gode trenere, samt at mange foresatte er veldig flinke til å bidra rundt lagene våre.

Dette ser vi nå  at vi får belønning for igjennom at unge spillere nå vurderer klubben. smiley

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift