Hovedstyret i FL Fart innkaller herved til ekstraordinært årsmøte om hallprosjektet mandag 18. juni kl. 18.30.

Innkallelsen til det ekstraordinære årsmøtet sendes ut til medlemmene med 14 dagers varsel i henhold til klubbens vedtekter.

SAKSLISTE:

1. Åpning, godkjenning av innkallingen og sakslisten.

2. Bygging av fotballhall på Fart, og styrets fullmakter i forbindelse med denne utbyggingen. Sparebank 1 Østlandet krever følgende i forbindelse med låneopptak til hall:

a) Nytt årsmøtevedtak for anvendelse av Erling Andreassens fond som gir fullmakt til å anvende kr. 1.200.000,- som egenkapital.

b) Nytt årsmøtevedtak som gir fullmakt til betjening av renter og avdrag fra Erling Andreassens fond.

c) Årsmøtevedtak på pantsettelse av Fotballaget Farts faste/festede eiendom matrikkel G114IB28 og G114/B1/F2.

d) Årsmøtevedtak som godkjenner inneværende lånetilbud i sin helhet.

3. Avslutning.

Nødvendige dokumenter fås tilsendt ved henvendelse på mail til post@fartfotball.no eller ved å kontakte styreleder, Trond Kristensen på tlf. 900 43111.

Etter det ekstraordinære årsmøtet inviterer hovedstyret til eget informasjonsmøte om hallprosjektet.

Vi ønsker alle Fotballaget Fart sine medlemmer velkommen!

- Hilsen styret i FL FART -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135