Nye ressurser i klubben!

En stor klubb i vekst krever gode systemer, god struktur og et tett samarbeid med alle våre samarbeidspartnere og sponsorer. Styret har sett det nødvendig å sette inn nye ressurser for å være rustet for fremtiden og den forventet veksten i klubben og sportslige utviklingen man ønsker.

Ull/Kisa Håndball er en klubb i stor vekst med mange spillere, lag og medlemmer som skaper stor aktivitet og masse engasjement på mange områder. Et fantastisk utgangspunkt for en spennende reise!

En stor klubb i vekst krever gode systemer, god struktur og et tett samarbeid med alle våre samarbeidspartnere og sponsorer. Styret har sett det nødvendig å sette inn nye ressurser for å være rustet for fremtiden, og den forventet veksten i klubben og sportslige utviklingen man ønsker.

Styret har fokus på å bygge langsiktig struktur rundt trenere, spillere og den sportslige satsningen. Sportsplanen er vårt overordnede styringsdokument som fungerer som grunnlag for hvordan vi skal jobbe og utvikle klubben videre. Styret har sett det nødvendig å gå inn å gjøre viktige grep, og dette arbeidet er godt i gang.

Vår nye hovedtrener, Zoran Fajfric, er allerede godt i gang og bidrar i alle årsklasser på treninger.  Han vil jobbe videre for at det skal bli kontinuitet og en rød tråd i utviklingen, og sikre en fortsatt sterk bredde og en god senior satsning i klubben vår.

Gledelig er det også å se at flere av våre foreldre ønsker å bidra på trenersiden, og flere tar trenerkurs for å kunne bidra enda bedre i barnas håndballhverdag.  Vi vil også takke for alle dugnadstimene som legges ned i klubben vår, vi har en unik dugnadsånd blant våre medlemmer, foreldre/foresatte og spillere. Uten dere og deres store engasjement for våre spillere, håndballen og Ull/Kisa Håndball hadde dette aldri vært mulig å få til.

På junior og seniorsiden krever det langsiktig og målrettet jobbing for å etablere seg på et godt nivå. Vi tror og håper at gjennom strukturert og målrettet arbeid over tid skal se vi få oppleve våre seniorlag opp i divisjonene både på dame- og herre siden. For å lykkes med dette krever det godt planlagt trenerarbeid nedover i alle årsklassene, i tillegg til at man må bygge god treningskultur og gode holdninger blant alle som er tilknyttet klubben. Vi ønsker at alle skal være stolte av Ull/Kisa Håndball. Dette arbeidet er man i gang med, og vi håper at vi i fremtiden vil se gode resultater av dette arbeidet.

Styret i Ull/Kisa Håndball er frivillig arbeid fra styrets medlemmer uten noen form for lønn. For å håndtere alle oppgaver og for å få klubben dit vi nå ønsker har styret valgt å engasjere Glenn Mørk som innleid konsulent i en gitt periode inntil man bestemmer seg for hvordan klubben skal organisere seg for å være best rustet for den utviklingen og veksten i årene fremover. Glenn er kjent for mange, da han allerede er hovedtrener for jenter 03 og 04.

Glenn vil starte opp allerede denne uken, og vil jobbe fra det nye kontoret til Ull/Kisa Håndball på Jessheim Stadion sammen med Maya.

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift