Arbeidet med bygging av fotballhallen starter i juni

Arbeidet med bygging av fotballhallen på Fossemyra starter tidlig i juni i år. Samtidig med bygging av hallen skal man flytte banen mot klubbhuset og  legge nytt knustgressdekke. Det er ventet at arbeidene skal være ferdig i løpet av vinteren 2019. Fotballhallen og det nye dekket er gitt i gave fra Trond Mohn.

I anleggsperioden vil det derfor bare bli en bane tilgjengelig for trening og kamp på Fossemyra.

Dette får konsekvenser for tilgjengelig banekapasitet i byggeperioden. Det blir arbeidet med nye treningstider i denne perioden. Flere av ungdomslagene har allerede valgt å flytte kamper til Leirdalen. Nye treningstider blir kommunisert ut så snart de er klar.

Det blir Tine fotballskole på Fossemyra fra mandag 25 juni til torsdag 29 juni. På grunn av at man har en bane tilgjengelig i denne perioden vil man i år redusere på antallet deltakere på fotballskolen fra 120 til 80 deltakere. Det blir åpnet for påmelding på fotballskolen rett etter pinse.

Det blir Kvernbit cup i år fra 24 til 26 august. I tillegg til den banen som er tilgjengelig på Fossemyra, vil låne vi anlegget i Leirdalen av Nordre Holsnøy for å få kampkabalen til å gå opp. Fotballstyret ønsker å utfordre de ulike lagene i Kvernbit til å sørge for at det blir nok påmeldte lag til cup'en.

Klubben sitt bidrag inn i dette prosjektet vil være egeninnsats i form av dugnadsarbeid. Dette vil vi komme tilbake til, men vi håper alle vil være positive og gjøre sitt bidrag for at vi skal få ett fantastisk anlegg når denne prosessen er ferdig. Dersom det er noen som besitter fagkompetanser, f.eks. murere, tømrere e.l. så ønsker vi å komme i kontakt med dere.

Etter hvert vil vi også sette opp dugnader hvor vi vil trenge dugnadshjelp fra flere. Jo flere som bidrar jo mindre arbeid på hver og vi vil alle få glede av det ferdige resultatet 

VI håper at vi i fellesskap klarer å finne gode løsninger på utfordringene med at det i anleggsperioden vil være trangere om plassen på Fossemyra enn vanlig.  Når denne perioden er ferdig vil det bli bedre kapasitet og forhold for fotball på enn tidligere.

 

Med vennlig hilsen

Gina Blomberg    Trond Egil Soltvedt    Atle Haugen

Leder                   Daglig leder               Leder fotballgruppen

                            IL Kvernbit

Grasrotandelen

Hovedsponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift