Ekstraordinært årsmøte i Ranheim IL 22. mai 2018

Klubbhuset kl. 19 00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Ranheim IL

 

Tid:   Tirsdag 22.5.2018 kl. 19.00

Sted: Ranheim, klubbhus

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle følgende sak:

Avgi sikkerhet til Ranheim IL Fotball Topp i forbindelse med anleggsutbygging Hovedbane

Styret innstiller på følgende vedtak:

Årsmøtet i Ranheim Idrettslag (RIL) gir i tråd med gjeldende samarbeidsavtale, Ranheim Fotball Topp adgang til å realisere anleggsutvikling på Hovedbane, inkludert skifte av kunstgress, tribunefasiliteter, media, vanning og flomlys i tråd med fremlagt prosjektforslag og finansieringsplan

 

Årsmøtet i Ranheim Idrettslag gir styret fullmakt til å stille selvskyldnerkausjon kr 2.100.000,- overfor lån som Ranheim IL Fotball Topp (Topp) – 995 206 722 – skal oppta i SpareBank 1 SMN. Lånet vil ha en nedbetalingstid på 10 år.  Topp vil stille varelager, driftstilbehør og fordringer som sikkerhet for lånet. RIL anser derfor at Topp stiller betryggende sikkerheter, som gjør at RIL kan stille selvskyldnerkausjon i henhold til NIF’s lovverk

 

Hvis banken tiltrer selvskyldnerkausjon fra RIL forutsetter årsmøtet at Topp sine rettigheter til felles eiendom, slik de fremkommer i samarbeidsavtale med RIL av april 2010, bortfaller.

Årsmøtet forutsetter at selvskyldnerkausjon fra RIL blir slettet hvis Topp på senere tidspunkt vil få kommunal garanti på lånet.

Alle kausjonsdokumenter fra RIL signeres av styreleder og ett styremedlem i fellesskap   

 

Sakspapir i form av søknad fra Ranheim IL Fotball Topp er publisert sammen med innkalling på hjemmeside

Møtet har en felles orienterende og innledende del med ekstraordinært årsmøte i Ranheim IL Fotball Topp

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift