Hoppfilm fra klubbavslutningen

Takk til BERRE som har produsert filmen, kjempekjekt å se fremtidige stjerner hoppe på ski.