Langhus IL Fotball - en Fair Play-klubb

Langhus IL Fotball er en Fair Play-klubb. Fair Play er godt forankret i klubbens og lagenes aktiviteter. Det gjelder på banen og ikke minst på sidelinjen.

En forutsetning for å lykkes med Fair Play er at vi fortsetter det gode holdningsarbeidet.  Gode holdninger, er en forutsetning for Fair Play, som igjen gjør det mulig å ha det gøy på fotballbanen. Trivsel er en forutsetning for god sportslig utviklig av den enkelte og for klubben.  Dette gjelder på trening og ikke minst i kamp.  Spillerne må møtes og møte hverandre med respekt, bli sett på som de individene de er, og tas på alvor utfra den enkeltes forutsetninger.  Samtidig er det tillatt å forvente det samme tilbake, internt i spillergruppene så vel som fra motstandere, dommere og tilskuere.

Fair Play gjelder ikke bare på banen.  Like viktig er det som skjer rundt banen, blant trenere, lagledere, innbyttere og publikum.  Foreldre, trenere og lagledere er viktige rollemodeller.  Spillerne ser hva som skjer og hører hva som blir sagt.  Oppfordringen er derfor klar.  Vi må alle bidra til skape de positive Fair Play-rammene for at fotballen skal bli en positiv opplevelse preget av respekt, samhold og idrettsglede i fotballmiljøet på Langhus.

G03 fotball har utarbeidet en egen Fair Play-plakat.  Spillerne har inngått en egen Fair Play-kontrakt med hovedtreneren.  G03 oppfordrer samtlge lag i klubben til å gjøre det samme eller noe tilsvarende for egne lag.  G08 har allerede startet.  Som en del av kick off nå før seriestart fikk samtlige spillere en Fair Play plakat som spillerne syntes var kuul.

Til alle som stiller helhjertet opp for Langhus IL Fotball; tusen takk for at dere med glede og smil er med å trekke lasset, ser verdien av våre aktiviteter og betydningen av samhold og idrettsglede.  Viktigere enn alt annet er Fair Play og gode holdninger på og utenfor banen.  Lykke til i sesongen!

Arnt Inge Rollan

Trener G03

 

Følg oss!

Kontigent/treningsavgift

 
Kontingent og treningsavgift 2018
Vi ber alle om å betale treningsavgiften så fort som mulig.
Ubetalt beløp (ca): 322890
Ubetalt antall: 154
Betalt beløp: 1120925
Betalt antall: 521
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift