NFF Indre Østland inviterer til gratis seminar med fokus på kosthold, ernæring, skadeforebygging og forsikringer.

Her er invitasjonen:

Målet vårt i NFF Indre Østland er å sette ekstra fokus på disse viktige temaene.

Foredragsholderne går inn på hvorfor kostholdet er viktig -  og at søvn, væske og mat er helt sentralt for å prestere på skole, fotballbanen og hverdagen forøvrig.

Ved å være flinke på disse områdene, så vil spillerne også være mindre utsatt for skader.

Dag og tid: Tirsdag 24.04.18 kl. 18:00-21:00

Sted: Honne Hotell & Konferansesenter – Biri.

Program:

Velkommen – Tom Henning Hovi, NFF Indre Østland                                                           

Eat move sleep - Mari Haugli, prosjektleder Eat Move Sleep

Smart idrettsernæring. Tips og råd - Anna Solheim, Olympiatoppen

Skadeforebygging – Vilde Føllesdal Tjønn, Fysioterapeut landslag J17

Forsikringsordninger, Idrettens helsesenter - Remy Uteng, NFF Indre Østland

Målgruppe:

Trenere, lagledere, foreldre/foresatte, ressurspersoner i klubbene og andre interesserte.

Temakvelden er gratis for alle!

Påmeldingsfrist: 20. mars til tomhenning.hovi@fotball.no

- frode -

 

 

 

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135