Fem etasjer under Mulebanen

Varegghallen rykker stadig lenger frem i køen av idrettsanlegg i Bergen. Nå er et konkret forslag sendt ut på høring. Ser det ikke fint ut?

Varegg Allianse har lenge arbeidet med planene om en idrettshall under Mulebanen. Den skal blant annet inneholde barnehage med plass til 80 barn, idrettshall med fulle banemål, tre garderobesett, treningsrom, møterom, administrasjon, toaletter, tribune og parkeringsanlegg. I anleggsperioden forsvinner Mulebanen, men til slutt er den på plass igjen - på toppen av fem etasjer. BA-abonnenter kan lese en sak om dette i dagens avis.

Vi sakser fra BA:

Nå vil Bergen kommune gjøre Vareggs drøm til virkelighet. Planen er å bygge ny idrettshall integrert i et flerbruksanlegg over fem etasjer i Mulen i Sandviken.

– Dette har vi jobbet for i ganske mange år, og vi er nå svært glade for at det ser ut til å endelig bli en realitet, sier Trond-Erik Birkeland, leder av alliansestyret i Varegg.
Mulebanen idrettshall skal blant annet inneholde barnehage med plass til 80 barn, idrettshall med fulle banemål, tre garderobesett, treningsrom, møterom, administrasjon, toaletter, tribune, samt parkeringsanlegg. I dag er det i all hovedsak Varegg Allianseidrettslag som drifter Mulebanen. Idrettslaget har en lang historie, og har i årevis hatt utfordringer med plassmangel og knapphet på idrettsfasiliteter. I tett dialog med kommunen arbeidet de i ni år for å få etablert en flerbrukshall i Mulen.
Nå har plankonsulenten Fortunen AS på vegne av Idrettsseksjonen i Bergen kommune fremmet et planforslag som bør tilfredsstille idrettslagets behov, og vel så det. Planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, med merknadsfrist 24. april.
– Denne flerbrukshallen vil tilføre mye i forhold til et sårt tiltrengt tilbud i området. Innenfor en rekke aktiviteter. Vi håper prosjektet vil bli godt mottatt. Vi ønsker å styrke lokalmiljøet. Gjøre dette til et bedre sted å være og bo, sier Birkeland.

Selve Mulebanen skal etter planen opprettholde dagens formål og bruk. Meningen er at en ny utendørs ballbane på taket skal erstatte dagens Mulebane, som våren 2016 ble omgjort til kunstgressbane. Hallen skal ligge under fotballbanen, med en takflate som er hevet to meter og trukket tre meter tilbake i forhold til dagens nivå. Idrettshallen vil ligge sentralt i det fem etasjers flerbruksanlegget, som får hovedinngang mot vest. Barnehagen vil etter planen få utearealer mot nordvest med adkomst til bakkeplan. P-anlegget med opptil 166 p-plasser blir fordelt på to etasjer nederst i anlegget, fremgår det av planbeskrivelsen.
– Idrettsforeningen vil få større grunnlag til å etablere aktivitetstilbud i bydelen, og er dermed med på å samle befolkningen i ytterligere grad, står det.
I tillegg har planforslaget til hensikt å gi Bergenhus bydel et bedre barnehagetilbud, samt å øke trafikksikkerheten i området. Sistnevnte skal skje ved å regulere fortau langs kjøreveier og ved å etablere ny gang- og sykkelvei mellom Christinegårdveien og Persenbakken, som erstatning for dagens snarvei over Mulebanen. Dessuten skal dagens spredte kantparkering erstattes av soneparkering inne i anlegget, blir det påpekt. Videre blir det vektlagt at Mulebanen ligger i et grøntområde som er en del av Christinegårds hageanlegg.

– Grøntarealet anses som en viktig del av helheten rundt Christinegårds fredede bygninger, og forholdet til de fredede bygningene skal utredes spesielt, står det å lese.


Følg oss!

Varegg Fotball

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift