Varsling og håndtering av seksuell trakassering

Se veiledning og råd.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. De finner du er: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten. 
De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten. 
Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep. 
Her finner du veilederen: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Det går an å varsle om eventuelle saker i Lura IL til:
Hovedstyremedlem Liv Grethe Kvelland via telefon 480 27 388, eller e-post grethe.kvell(a)hotmail.com
Daglig leder Tore Espedal via telefon 96908812, eller e-post daglig_leder(a)lura-il.no.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift