FL Fart blir svært godt mottatt ute i regionens næringsliv, og stadig flere tegner avtaler med klubben vår!

Sammen med medlemmene i markedsutvalget møter jeg gode samarbeidspartnere hver eneste dag, og er oppriktig stolt over at vi har passert 150 små og store sponsorer.

Det er spesielt hyggelig å registrere at de aller fleste er lojale, og tegner seg for flerårige avtaler med FL Fart. Det skaper tilstrekkelig kontinuitet og en relasjon til markedet som er gull verdt for oss.

Markedsutvalget i FL Fart består av:

*) Øystein Aaberg (leder) - mobil: 970 74428

*) Ole Helge Aalstad - mobil: 900 14343

*) Knut Arnseth - mobil: 970 52152

*) Rune Lund - mobil: 918 08038

*) Frode Dalseng - mobil: 952 73125

Ring gjerne en i markedsutvalget om du har gode tips om flere partnere.

Vi har så smått startet presentasjonen av våre samarbeidspartnere på hjemmesiden, og har en målsetting om å legge ut nye artikler fortløpende.

Inntil videre retter vi en STOR takk til dem alle:-)

- frode -

 

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135