Velkommen til årsmøtet på onsdag!

Onsdag 14, mars kl. 19.00 er det årsmøte for KFUM-kameratene i KFUM hallen. Saksliste finner du her.

 

 

ÅRSMØTE I KFUM-KAMERATENE OSLO ONSDAG 14. MARS 2018 KL. 19.00 I KFUM-HALLEN

For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene

DAGSORDEN;

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden

 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandling av idrettslagets årsberetning

 5. Behandling av idrettslagets reviderte regnskaper

 6. Behandling av innkomne forslag og saker

  1. Det har ikke kommet inn saker til behandling.

 7. Fastsette medlemskontingent

 8. Forslag til budsjett

 9. Valg

  1. Styre

  2. Valgkomite

  3. Kontrollkomite

  4. Revisor

 

Sakspapirer er tilgjengelig i KFUM hallen fra kl. 12.00, 14 mars.
 

VELKOMMEN!

 

 

 

 

 

SAMMEN FOR EN REN IDRETT

Gi din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift