Femte trinn ved Ingeberg skole forsker på miljøfaren av gummigranulat på kunstgressbaner. Fart støtter opp!

Elevene ved Ingeberg skole er med på den årlige nysgjerrigper-konkurransen, og har valgt seg mikroplast som temaet de vil forske på. De har gått systematisk til verks, og hentet inn masse kunnskap om de små gummikulene på kunstgressbaner".

Det leser vi i en nylig reprotasje i Hamar Arbeiderblad.

Avisa besøkte skolen og laget en fin reportasje da skolen inviterte til samling i forrige uke. FL Fart var også representert i forbindelse med presentasjonen av forskningsprosjektet, og klubben tar definitivt miljøfaren på alvor.

Sammen med klubbene Ridabu, Furnes og Ham Kam ga Fart en lovnad om gjøre noe med "gummiflukten" fra sine kunstgressbaner. Forslagene til tiltak er mange og kreative, og bevisstheten om å gjøre noe er stor.

På bildet ser vi Mie Schjerven Bakksjø og Emma Lie Tyriberget i forgrunnen med en hel bolle med gummikuler. (Foto: Hamar Arbeiderblad).

 

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135