Årsmøtet i FL Fart ble avholdt på en god måte. Vi er glade for at møtet samlet flere medlemmer enn på mange år!

Heldigvis var alle alderstrinn representert på årsmøtet torsdag kveld. Flere av de fremmøtte bidro til konstruktive diskusjoner og kom med gode innspill til møtets agenda. 

Nye folk ble valgt inn i sentrale posisjoner, og her er hovedstyret for kommende periode:

*) Leder - Trond Kristensen

*) Nestleder - Arild Falkfjell

*) Økonomileder - Turid Aaberg

*) Tiltaksleder - Tone Juliussen (NY)

*) Husutvalgsleder - Elin Bårdseth

*) Sportslig leder - Frode Mosether (NY)

*) Markedsleder - Øystein Aaberg

*) Anleggsleder - Thomas Thorsteinsen (NY)

Hele listen over innvalgte personer i de ulike utvalg finner dere til høyre på siden. Der har vi også lagt protokollen fra årsmøtet.

Tusen takk til alle de fremmøtte:-)

- frode -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135