Mandag 19. Mars er det årsmøte i hovedstyre

Håper så mange som mulig tar turen på ÅIF sitt årsmøtet. Justert saksliste og utkast til organisasjonsplan nå lagt ut her.

Saksliste årsmøte ÅIF hovedstyre.

Mandag 19 mars 2018 kl 19.30 på klubbhuset.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og sakslisten.

3. Velge dirigent,referent,samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldingene.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker:

a) Lovnormen § 15 ? 10 ? b: foreslås endres til: 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.

b) 500.000,- satt av til kjøp av aksjer i Romsdalshallen AS. (50.000 i fratrekk for omkostninger

til prosjektet Romsdalshallen AS.

Forslag fra hovedstyret: 450.000,- frigis til å legge nytt kunstgressdekke/opparbeide ny 9,er

bane på Øran stadion.

7. Fastsette medlemskontingenten.

Hovedstyret foreslår at kontingenten ikke økes i 2018.

Kontingentene er 480 (familie) ? 280 (enkeltmedl senior) 180 (enkeltmedl junior) prisene er

inkludert fakturagebyr.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Hovedstyret foreslår at årsmøtet gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne en ferdig

organisasjonsplan.

10.a) Foreta følgende valg:

b) Leder og nestleder. (velges enkeltvis)

c) To styremedlemmer og ett varamedlem.

d) To revisorer.

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd

idrettslaget har representasjonsrett til.

f) valgkomite med leder og to medlemmer.

TRYKK HER for å laste ned organisasjonsplan.

Støtt Åndalsnes IF!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift