Årsmøte med historisk sus

Elverum Fotballs årsmøte fikk et historisk sus over seg ved at valget til nytt styre ga en sammensetning klubben aldri tidligere har hatt.

Årsmøtet i Elverum Fotball klappet inn Stine Skrutvold Skjæret som ny leder i Elverum Fotball. Hun er den andre kvinnen i klubbens 110-årige historie som har vært øverste leder i klubben. Til alt overmål ble Ragne Hauge Harviken valgt som nestleder, etter et år som "ordinært" styremedlem. Med Regine Behrens Dyreng som nyvalgt styremedlem, så har styret i Elverum Fotball en kvinneandel på 50% - noe som er historisk. Øvrige styremedlemmer er Leif Klausen (ett år igjen av sin periode), Atle Gundersen (ett år igjen av sin periode) og Peder Ottosen Rustad (nyvalgt for to år). Hans Olav Osbak ble gjenvalgt som varamedlem for to nye år.


Nyvalgt styreleder Stine Skrutvold Skjæret. Til ventre dirigent Svein Inge Sunde.

Ut av styret går Thor Anders Sognli og Jann Millnar Eggen, sistnevnte etter fire år som styreleder. Eggen har satt dype spor etter seg i klubben og han fikk vel fortjent hyllest av påtroppende styreleder og et samlet årsmøte. Sognli kunne ikke være til stede på årsmøtet, men vil få sin vel fortjente takk ved en senere anledning. 

Årsmøtet ble ledet på en god og oversiktelig måte av dirigent Svein Inge Sunde, og det var ingen store kontroverser eller debatter da sakslisten ble gjennomgått. I underkant av 30 medlemmer var til stede på årsmøtet og bidro til at klubbens øverste organ gjorde sitt for at klubben fikk staket ut kursen for det kommende driftsåret.

​Rundt 30 personer deltok på årets årsmøte i Elverum Fotball

Generalsponsor

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift