Hopphelg Granåsen Rekruttsenter 10-11/3-2018 62. Høgåsrenn

Lørdag kl 11 - ST-CUP K-5 - K-28 Hopp og kombinert Søndag kl 11 Høgåsrenn K-40 og K-60