Saksliste og dokumenter til Tasta IL - Årsmøte Onsdag 14.mars kl. 1900

Her finner du sakliste og dokumenter til vårt årsmøte. Dokumenter vil bli publisert her etterhvert som de er klare og senest innen Onsdag 7.mars.

Ordinært Årsmøte

Tasta IL

Onsdag 14.mars kl. 1900

 

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll

5. Styrets beretning 2017

6. Regnskap 2017 - revisors beretning

7. Styrets forslag til endret kontingentstruktur

8. Budsjett 2018

9. Valg av styret – valgkomitens innstilling er:

* Leif Inge Nordbø – ny – velges for 2 år

* Per Tore Torgersen – ny- velges for 2 år

* Bendik Sikveland – ny- velges for 2 år som utøverenes representant

* Rolf Østhus – ny, velges for 2 år, – velges som økonomiansvarlig

* Rune Sævik – gjenvalg som styreleder, velges for 1 år

* Morten Eriksen – gjenvalg som styremedlem/ansvarlig MiniVM, velges for 1 år

* Tor Jan Førland- gjenvalg som nestleder/leder Sr.avdeling, velges for 2 år

10. Forslag fra styret om at æresmedlemskap tildeles Edvard Eriksen

 Stavanger, 6.mars 2018

Rune Sævik

styreformann

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift