Innspill fra Fjælberg på årsmøtet

Vi har invitert Viking-legenden Svein Fjælberg til å innlede årsmøtet vårt med noen velvalgte ord. Se også agendaen for kvelden her:

Fjælberg, som har lang fartstid i Viking FK, både som spiller, trener og i administrasjonen, kommer til Klubbhuset 7. mars klokken 19:30 og blir en del av innledningen til årsmøtet.

Lura ILs årsmøte i 2018 blir gjennomført i Klubbhuset ONSDAG 7. MARS: 19:30-21:30.

Dagsorden

1.Åpning ved leder

2.Godkjenne de stemmeberettigede

3.Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

4.Velge dirigent, referent og 2 medlemmer som skal underskrive protokollen

5.Behandle idrettslagets og gruppenes årsberetninger

6.Behandle idrettslagets reviderte regnskap

7.Behandle forslag og saker

1.Endre vedtekter  - antall styremedlemmer i hovedstyret

2.Skifte av toppdekke hovedkunstgrasbane

3.Bygge tribune

4.Ombygging klubbrom Lurahallen

5.Etterslep anlegg - prosjektpakke

6.Kjøp av skur til treningsbane

8.Fastesette medlemskontingent

9.Vedta idrettslagets budsjett

10.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

11.Valg

12.Avslutning

 

Ønsker du detaljer om saker, kan styreleder Henning Lillejord kontaktes på leder(a)lura-il.no

Kun betalende medlemmer som har fylt 15 år kan stemme under årsmøtet. Dette gjelder også trenere. De kan ta kontakt med daglig leder Tore Espedal på daglig_leder(a)lura-il.no dersom de ikke har fått faktura.

Faktura for fotball- og amerikansk fotballsesongen 2017 er gjeldende for dette årsmøtet. Kontigent for 2018 vil bli sendt ut innen utgangen av mars, når årets ordning er fastsatt etter årets årsmøte. Eventuelt nye medlemmer som ønsker stemmerett, men som ikke betalte kontigent i 2017, kan ta kontakt med Tore Espedal på daglig_leder(a)lura-il.no.

Er du lagleder? Sørg gjerne for at din lagliste er oppdatert innen årsmøtet. Fristen for å få det gjort blir kort tid etter. Slik gjør du det: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948517978

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift