Jan Thore Lippestad ny formann i SK Nord!

Tirsdag 27. februar gjennomførte SK Nord årsmøte for 2017. Knut Arne Ihle takket av etter 7 år i styret hvorav de siste 5 som formann. Jan Thore Lippestad rykker opp fra nestformann til formann i 2018.

Knut Arne Ihle har gjort en formidabel jobb som formann de siste 5. årene og er en av hovedpersonene bak klubbens solide økonomiske situasjon. Vi takker han for innsatsen og håper å se han igjen på og rundt klubben også i fremtiden. Ny formann er Jan Thore Lippestad som har hatt rollen som nestformann siste året. Vi gratulerer Jan Thore med ny viktig posisjon og ønsker lykke til fremover.

Protokoll til årsmøte ligger ved.

Regnskapet for 2017 viser omsetning på rekordhøge 5.480.133 kr med ett overskudd etter avskrivninger på 39.134 kr

Budsjett for 2018 viser inntekter på 5.270.252 kr med overskudd før avskrivninger på 194.657 kr

 

Hovedstyret:

Jan Thore Lippestad          Ikke på valg      Formann

                                                                       Nestformann

Hilde Eie                              2 år                    Leder arrangement

Roger Langaker                  2 år                   Styremedlem marked

Knut Atle Ertsland              Ikke på valg     Styremedlem anlegg

Trond Jarle Bachmann       Ikke på valg     Leder håndballavdeling

                                                                       Leder fotballavdelingen

Trond Lewinsen                  1 år                    Varamedlem

 

-       Styre fikk fullmakt av årsmøte til å finne formann i fotballstyret og ny nestformann.

Håndballstyret:

 

Trond Jarle Bachmann       Ikke på valg      Formann

Merethe Olsen                    2 år

Espen Forthun                    1 år

Knut Borgenvik                  Ikke på valg

Ørjan Alfsvaag                   2 år

 

Håndballstyret får fullmakt til å konstituere seg selv.

 

Fotballstyret:

                                                                       Leder

Elisabeth Børgesen Mo      1 år                    Medlem             

Thorbjørn Ihle                    1 år                    Medlem

Helge Storstein                  1 år                    Medlem

Roger Østrått                     1 år                    Medlem

 

Hovedstyret/fotballstyret får fullmakt til å fylle siste posten, medlemmene blir enig seg imellom hvem sitter 1 og 2 år, og konstituere seg selv.

 

Valgkomiteen:

 

Knut Arne Ihle                                                       Formann

Knut Ystaas

 

Hovedstyret fullmakt til å finne siste kandidat i valgkomiteen.

 

-       Valgkomiteens forslag blir enstemmig vedtatt.

 

Valg av representanter til ting og liknende:

-       Hovedstyret får fullmakt til å plukke ut representanter.

 
Medlemskontingent 2018
Ubetalt beløp: 90200
Ubetalt antall: 72
Betalt beløp: 858939
Betalt antall: 562
 

Informasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift