Dugnad i Mossehallen under SpareBank1 Guttecup 3. og 4. mars

Infomøter mandag 26. feb kl 18:00 og 19:15, samt tirsdag 27. feb kl 18:00 på Bellevue.

Det blir tre infomøter, to mandag 26. feb kl 18:00 og 19:15, samt tirsdag 27. feb kl 18:00. På hvert av møtene vil det bli gitt fullstendig info om hva vaktene sine oppgaver er. Jeg vil også kort skissere opp de forskjellige oppgavene her.

Banesekreteriatet: Her sitter det to stykker på hver bane A, B og C. Hovedoppgave er å assistere dommeren med å ta tiden og å telle mål.                                                                                                                                                                  

 1      Hver kamp har et kampkort.  Kontroller at kampkortets lags navn og klasse, bane og kampnummer stemmer med kampoppsettet. Dere har alltid to kampkort i Banesekreteriatet. Et for kampen som spilles og et for neste kamp.

         PÅSE AT DET FØRSTNEVNTE LAGET(Hjemmelaget) STILLER NÆRMEST TRIBUNEN.   

 2      Vær påpasselig ved scoringer.  Er dere i tvil om et mål er godkjent, så husk at dommeren setter spillet i gang fra midten etter hvert scoret mål.  Sett en strek  for hvert mål laget scorer. Tell opp lagets mål ved kampslutt og oppgi antallet i det store firkantfeltet under lagenes navn.  Bruk tall og sett 0 dersom laget ikke har scoret. 

  1. Når kampen er slutt leveres kampkortet til  hovedsekretariatet.  Ta  frem kampkortet for neste kamp og utfør kontroll som beskrevet i punkt 1.
  2. I hovedsekretariatet bytter budet kampkort.  Påse at det nye kampkortet gjelder for samme bane og for første kamp etter den forrige som ble hentet.  
  3. Dere er tidtagere for dommeren, hold derfor god kontakt med denne.  Vær oppmerksom på at dommeren kan be om at klokka stoppes.  Dette gjør han ved å vise tegnet for time-out. Han viser T-tegn.  Spilletiden er 1 x 15 minutter i gruppespillet og  2 x 10 minutter i sluttspillet.  Ved spilletidens slutt reiser han som betjener "blåsa" seg, strekker armen i været og gir signal.

 6      Vær nøye med tidtakingen ved utvisninger.  Dommeren viser kort.

        Gult kort = utvisning i 1 minutt. 

        Rødt kort = 3 min, men aktuelle spiller utvises vekk for resten av kampen.  To gule er Rødt kort.  Ved flere utvisninger samtidig må dere notere ned hva klokka viser idet dommeren blåser i gang spillet.

 

       OBS!   Ikke ferdigsonet utvisning fra ordinær tid skal sones ferdig i sudden- deathspillet. 

                                                                                                              

 7      Ved utvisning for gult kort sender dere spilleren på banen igjen når utvisningstiden er sonet. Ved utvisning for rødt kort blir spilleren utvist for resten av kampen og må forlate området  ved vantene.  ETTER 3 MINUTTER KAN LAGET SETTE INN EN NY SPILLER.

Påse at reglene blir fulgt ved utvisninger.  Pass tiden nøye og gi tydelige beskjeder til     laglederne når utvisningstiden er slutt.   BRUK STEMMEN   -  IKKE VÆR BESKJEDEN !                                                             

 8     OBS !   Dersom et lag p.g.a. utvisninger kun har 2 spillere igjen på banen og pådrar seg utvisning, skal den utviste forlate banen, men laget kan sette inn en annen spiller.  Motstanderen setter inn en ekstra spiller i utvisningstiden.                                                                                        

       SLUTTSPILL  " SUDDEN DEATH" 

 9     Ender en kamp i sluttspillet uavgjort, spilles det sudden death (første målet vinner).                                                                                                                                                               

         a)      Hvert lag må da ta ut en spiller.  

       b)      Start første sudden death-periode på ett minutt.

       c)      Stopp spillet etter ett min.

       d)      Start andre sudden death-periode på ett minutt.

      e)      Stopp spillet etter ett min.

       f)      Start siste sudden death-periode.  OBS!  Fem minutter.

       g)      Stopp spillet etter fem minutter.

                   Innbytte er tillatt.    

OBS!  Pådrar lag seg utvisning når det har det laveste tillatte antall spillere på banen, skal den utviste forlate banen, men laget kan sette inn en annen spiller.  Motstanderen setter inn en ekstra spiller i utvisningstiden.  Gi signal ved utvisningstidens slutt.  

 

10     Hvert banesekretariat er utstyrt med to baller.   Ballen som ikke er i bruk skal dere passe godt på.  Utlån må ikke finne sted.

 

11     Vær påpasselig med målangivelsen på måltavla.  Prøv å plasser dere slik at den er godt synlig fra tribunene og speakerboksen.

 

          OBS !    Det er kun de som har vakt som skal være ved banesekretariatene.

 

Vakt ved inngang/betaling. Her sitter det to vakter.

Prisen er 80,- for voksne og 20,- for barn. Barn er mellom 3 og 18 år. Voksne er over 18 år. Ingen rabatt for pensjonister.

Vi har betalingsterminal av typen iZettle. Denne må lades ganske ofte. Det er en iZettle app på mini iPaden. Vi bruker nettet i Mossehallen.

Primært vil vi ha betalt med kort eller eksakt beløp i mynt og sedler. Vi har begrenset med veksel. Vi kan spørre kiosken i hallen om å veksle der ved behov.

Etter betalig får de stempel. Billetten vi river av den ene delen av er kun for vårt eget ergnskap og skal ikke gies til tilskuerne. Det er egne billetter for voksne og barn. 

Vakt ved garderobeinngang: En sitter vakt ved inngangen til gangen til garderobene. Her får bare spillere og ledere komme gratis inn. De får stempel ved passering.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift