Innkalling til årsmøte i Mathopen Idrettslag og Stiftelsen Mil-huset

Styret innkaller herved til årsmøte i Mathopen Idrettslag og Stiftelsen Mil-huset. Årsmøtet avholdes tirsdag 20.mars kl 19-21 i Mil huset. Nå finner du også regnskap, budsjettforslag og årsberetning her.

OPPDATERT: Nå finner du regnskap, budsjettsforslag og årsberetninger til høyre i denne saken.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13 mars 2018. Dette sendes styreleder pr. mail ( madseid@gmail.com)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Mathopen Idrettslag

v/ styreleder Mads Arild Eidem,

Tlf: 92054812 - Mail: madseid@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift