Årsmøte Rustad Idrettslag

Årsmøte for Rustad Idrettslag vil bli avholdt tirsdag 20. mars på klubbhuset kl. 19.00

RUSTAD IDRETTSLAG

ÅRSMØTE 2018 I HOVEDLAGET OG ALLE GRUPPENE

Årsmøtet avholdes i klubbhuset tirsdag 20. mars kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 1. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 2. Behandle årsberetning fra hovedlaget for 2017
 3. Behandle regnskap for hovedlaget for 2017
 4. Vedta hovedlagets budsjett for 2018
 5. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 6. Gruppenes beretninger / regnskap for 2017 og budsjetter for 2018
 7. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 8. Innkomne forslag.
 9. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret, valg av styremedlemmer i gruppene, kontrollkomite og oppnevning av valgkomite.
 10. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.
   

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen søndag 4. mars 2018 til e-post: post@rustad-idrettslag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

 
Oslo 19. Februar 2018
Styret I Rustad I.L.

 

                                                                                                          

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift