ÅRSMØTE I BYÅSEN IDRETTSLAG 20.3. PÅ MYRA

Årsmøtet ble holdt i rolige former. Alle dokumenter og protokoll er nå lagt ut. Les mer hvis du er interessert.

Alle årsmøtedokumenter finnes her.

Innkalling til årsmøte i Byåsen idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Byåsen idrettsalg

Årsmøtet avholdes tirsdag den 20. mars 2018 kl. 19:30. Sted : Myra klubbhus, Olaf Grilstads veg 3.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på mail medlem@byasen.no  senest 9.mars 2018.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesida vår www.byasen.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift