Slik spilles ungdomskampene i Varegg Cup

Varegg Cup 2018 er bare noen uker unna! Oppsettet for ungdomskampene (G13 til G19) er nå klart. Kampoppsettet for barnelagene blir klart tidlig neste uke.

Varegg Cup er for guttelag, fra dem som fyller 7 år i 2018 til de eldste i G19. Her kan du se kampoppsettet for lag i ungdomsklassene G13 til G19.
Oppsettet for barnelagene blir klart neste uke. Følg med!

Generell informasjon om kampdager og arenaer

Det blir innledende kamper for klassene G-13 og eldre 9. – 11. mars og sluttspill 16. – 18. mars med finaler søndag 18. mars.

Klasse G7 spiller treerfotball og kampene vil bli avviklet på Christinegård fortrinnsvis lørdag 10. mars. Avhengig av påmeldingen kan også noen kamper bli avviklet søndag 11. mars.

Klassene G8 og G9 som spiller femmerfotball vil ha kampene på Nymarksbanene søndag 11. mars.

Klassene G10 og G11 som spiller syverfotball vil få kampene avviklet på Nymarksbanene lørdag 17. mars. Avhengig av påmeldingen kan det også bli noen kamper avviklet søndag 18. mars.

Klasse G12 vil i hovedsak spille kampene på Nymarksbanene lørdag 10. mars. Avhengig av påmeldingen kan det ble noen kamper søndag 11. mars.

Klassene G13, G14, G15, G16 og G19 vil spille kampene på Nymarksbanene, Paradis, Nesttun Idrettsplass, Stavollen og Varden.

Alle arenaene vil ha sekretariat, garderober og toaletter, og på de fleste arenaene vil det også være salg av forfriskninger.

Spillform

I de yngste klassene hvor det spilles 3-er, 5-er og 7-erfotball spiller alle tre kamper hver med en kamps pause mellom hver kamp. Dette gjelder også klasse G12 som spiller 9-erfotball uten sluttspill. Vi har løpende premieutdelinger etter hvert som lagene er ferdigspilt.

I klasse G13 spilles 9'er fotball. Klassene G14, G15, G16 og G19 spiller 11-erfotball som tidligere.

Lengdene på kampen varierer fra klasse til klasse, men er kortere enn i vanlig seriespill.
I klassene G13 – G19 spilles tre innledende kamper. e to beste lagene i hver pulje går videre til sluttspillet.

REGLEMENT FOR VAREGG CUP 2018

Varegg Cup 2018 er åpen for alle klubber tilsluttet NFF. Turneringen har følgende klasser:

G19 11-erfotball

G16 11-erfotball

G15 11-erfotball

G14 11-erfotball

G13 9-erfotball

G12 9-erfotball

G11 7-erfotball

G10 7-erfotball

G9 5-erfotball

G8 5-erfotball

G7 3-erfotball

TURNERINGEN

I klassene G19, G16, G15, G14 og G13 går de to beste lagene i hver pulje videre til sluttspill. I de øvrige klasse spiller alle lag tre kamper som er oppsatt på forhånd i programmet.

Spilletider:

G19: 2x25 minutter

G16 og G15: 2x22 minutter

G14 og G13: 2x20 minutter

G12, G11 og G10: 2x15 minutter

G9 og G8: 2x13 minutter

G7: 1x15 minutter

SPILLEBERETTIGELSE

En spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF`s reglement. En klubb kan benytte inntil 18 spillere i klassene G19, G16, G15, G14 og G13. I klasse G12 kan benyttes inntil 15 spillere på hvert lag. I klassene G11 og G10 kan benyttes inntil 12 spillere på hvert lag. I klassene G9 og G8 inntil 9 spillere på hvert lag. I klasse G7 inntil 6 spillere på hvert lag. En spiller kan under turneringen delta på flere lag for sin klubb men kun på ett lag i hver klasse. Spillere som har fått dispensasjon fra NFF Hordaland er spilleberettiget på laget dispensasjonen gjelder for. Dispensasjonen må forevises ved innlevering av spillerlisten før laget spiller sin første kamp i turneringen.

REGLEMENT

Gjeldende regler for 7-er, 5-er og 3-erfotball gjelder for de yngste klassene. I klasse G12 gjelder samme regler som for G13 med unntak av at det ikke benyttes gule og røde kort. Dersom en spiller i klasse G19 pådrar seg to gule kort i turneringen skal vedkommende stå over neste kamp og kan ikke spille neste kamp i G19 før dette har skjedd. Spillere som er utvist skal automatisk stå over neste kamp og kan ikke spille i andre klasser før karantene er avviklet. Spillere som pådrar seg to røde kort kan ikke spille flere kamper i turneringen. Det er lagleders ansvar at reglene overholdes og misbruk kan medføre at laget blir utestengt fra turneringen.

PROTESTER

Protester må sammen med protestgebyr kr. 300,- være innlevert skriftlig i sekretariatet på den banen kampen ble spilt på senest 15 minutter etter kampslutt.

FORBEHOLD

Dersom vær- og baneforholdene ikke tillater bruk av spillebanene som forutsatt vil vi ta forbehold om omlegging av kampprogrammet, eventuelt helt eller delvis avlysning av turneringen. Dersom turneringen blir avlyst før turneringsstart vil turneringsavgiften bli refundert med unntak av kr. 250,- som går til delvis dekning av våre utgifter.

SPILLERLISTEN

Vær nøyaktig med utfylling av spillerlisten som skal være utfylt før laget starter turneringen. Bruk blokkbokstaver. Listen leveres i sekretariatet på banen hvor laget spiller sin første kamp.

KAMPAVVIKLING

Laget som står først i programmet tar avspark og holder godkjent ball. Laget som står først i programmet har ansvar for å unngå draktlikhet og skal eventuelt skifte eller benytte overtrekk. Lagene har selv ansvar for å skaffe overtrekk ved draktlikhet. Lagene må være på plass på banen senest 5 minutter før kampstart. Lag som ikke møter til rett tid kan bli diskvalifisert fra turneringen.

SLUTTSPILL KLASSENE G13 til G19

Spilletidene i sluttspillet er de samme som i innledende kamper. Ved uavgjort etter ordinær tid spilles det ekstraomganger på 2x5 minutter hvor første mål vinner. Dersom kampen ikke avgjøres i ekstraomgangene avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse etter NFF`s reglement.

Alle spørsmål angående Varegg Cup kan rettes til vareggcup@vareggfotball.no

Du finner også Varegg Cup på Facebook, følg oss gjerne for å holde deg løpende oppdatert.

Følg oss!

Varegg Fotball

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift