Innkalling til årsmøte Kløfta IL 15.03.18 på klubbhuset

Innkalling til årsmøte i Kløfta IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Kløfta IL

Årsmøtet avholdes den 15.03.18. 18.00 på Holmsmoen 12, klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 01.03.18 årsmøtet til kil@klofta-il.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.klofta-il.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Kløfta IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift