Nytt system for betaling av cup-penger

Styret i Varegg fotball har vedtatt et nytt system for tilbakeføring av penger til lagene basert på antall betalende spillere på det enkelte lag.

Varegg fotball har de siste årene hatt et system med dekning av tre cuper for barnehagene og en skala for trenergodtgjørelser. Opplegget er tilpasset den gamle ordningen med 7-er i barneårene og 11-erfotball i ungdomsklassen og er ikke hensiktsmessig etter innføring av både 3-er, 5-er og 9-er i tillegg. Styret i Varegg fotball har derfor vedtatt et nytt system for tilbakeføring av penger til lagene basert på antall betalende spillere på det enkelte lag.

Lagspenger til barnelag (til og med gutter/jenter 12 år), som dekker cuper, sosiale aktiviteter, evt. godtgjørelser:

3-er lag får kr 250,- pr spiller som har betalt kontingent
5-er lag får kr 300,- pr spiller som har betalt kontingent
7-er lag får kr 400,- pr spiller som har betalt kontingent
9-er lag får kr 400,- pr spiller som har betalt kontingent

For ungdomslag (13-19 år) dekker klubben:
- påmeldingsavgift 2 cuper per lag per år (innenlands)
- trenerhonorar for ungdomslag etter avtale, i utgangspunktet kr. 12.000,- per årgang for G/J 13, G/J14, G/J 15, G/J 16, J17
- trenerhonorar for ungdomslag etter avtale, i utgangspunktet kr. 20.000,- per årgang for G/J 19

Praktisk gjennomføring for barnelagene:
- alle årganger oppnevner en kontaktperson som er ansvarlig for dette for HELE sin årgang.
- det utbetales et a-kontobeløp på et estimert 50% beløp av lagspengene pr. 1. februar, resten utbetales i oktober.
- påmelding og betaling av cuper organiseres av de respektive lag.

Praktisk gjennomføring for ungdomslagene:
- påmelingsavgifter til cuper refunderes fortløpende
- trenerhonorar utbetales i oktober.

Alle lag får gratis påmelding til Varegg Cup (og alle jentelagene får dekket påmelding til Lerøy Cup).

Beste hilsen fra styret i Varegg Fotball

Følg oss!

Varegg Fotball

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift