Søk om båtplass - sommersesongen 2018

Aktive medlemmer i DSSF kan søke om båtplass på seilforeningens bryggeanlegg. Søknadsfristen for plass i sommersesongen (medio april - medio oktober) er 15. mars.

DSSF disponerer ca. 20 plasser ved Seilbrygga i vika på østsiden av Heitmannbygget. Plassene er for seilbåter under 40 fot (37 fot for vinterplass) som som eies og brukes av medlemmer som er aktive i foreningen. I tillegg har DSSF ca. 12 mindre plasser på Seilsportbrygga foran Seilerhytta. Dette er primært til mindre følgebåter for jolleseilere og transportbåter for båtplasseiere på Gylteholmen Brygger. Maks bredde er 2,5 meter for Seilsportsenteret. 

DSSFs båtplasser tildeles hver sesong etter søknad. Plassene er forbeholdt medlemmer i DSSF som er aktive i foreningens aktiviteter. Styret fordeler foreningens båtplasser basert på seilsportslig aktivitet, innsats som aktivt medlem i DSSF, samt båtens lengde og deplasement. Vi oppfordrer også nye seilere til å søke selv om man ikke skulle oppfylle alle kriterier.

Se mer informasjon om DSSF bryggeanlegg og søknadsskjema.

NB! Vi har i år gått over til et elektronisk skjema for innsending av søknad om bryggeplass og ber om at alle benytter dette og ikke det gamle søknadsskjemaet. Du får tilgang til det elektroniske skjemaet ved å klikke på linken over.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift