FGI håndball kaller inn til årsmøte 2018

Onsdag 21. februar 2018 kl. 19:00 kaller FGI håndball inn til årsmøte på klubbhuset på Knudamyrå.

Alle medlemmer er velkomne til å delta - se vedlagte innkalling (øvert til høyre)! Alle over 15 år har stemmerett, så lenge medlemskontingent er betalt.  

Frist for innmeldelse av eventuelle saker til behandling må meldes styret i FGI Håndball innen fredag 9.2.2018.

Vennlig hilsen 

Styret i FGI håndball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift