Årsmøte i Ridabu IL

Ridabu IL avholder årsmøte tirsdag 13 februar 2018 kl 19:00 på BRP.

Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Sportslig plan
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Anleggsutvikling nytt anlegg/klubbhus/fotballhall/salg av BRP

Møt opp !

 

Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift