Ny styreleder og nytt/nye styremedlemmer søkes

Tre medlemmer av HUKs styre har bestemt seg for å sende stafettpinnen videre til nye frivillige. Det gjelder styreleder Arne Thommessen som trapper ned til menig styremedlem, kasserer Alexander Steffens og styresekretær Thomas Berntsen som trer ut av styret etter flere års innsats for barn og unge på Bygdøy. Valgkomiteen søker derfor etter to personer som kan fylle rollene som styreleder og kasserer. Det er også behov for frivillige som kan ta ansvar for enkeltprosjekter eller ansvarsområder. Det er bare å melde seg selv hvis man ønsker å gjøre en innsats eller melde inn forslag til valgkomiteen.

Som styreleder har Arne Thommessen hatt et omfattende ansvarsområde med flere operative oppgaver enn det som faller naturlig for rollen. Som ordinært styremedlem vil han fortsatt ha ansvaret som ansvarlig for medlemsadministrasjonen, seriepåmelding, lotteriet og søknader om offentlig støtte. De øvrige oppgavene som koordinator for den sportslige aktiviteten, ledelse av styrets møter og den overordnede økonomiske styringen vil bli fordelt på den nye styrelederen og øvrige styremedlemmer. Rollen som styreleder vil derfor bli betydelig mer begrenset og håndterlig enn den har vært under Rolf Bakkes eller Arnes perioder.
 
Oppgaven som kasserer innebærer å betale regninger, lønninger, føre regnskapet og holde styret informert om klubbens økonomiske stilling og utvikling i forhold til årsbudsjettet.
 
Valgkomiteen, som består av Arne Handeland og Hanne Marit Normann, ønsker både forslag på aktuelle styremedlemmer eller at de som ønsker å bidra til klubbens styring tar direkte kontakt. Hvis det er andre som ønsker å bidra i andre roller som for eksempel materialforvalter eller prosjektdeltager i HUK-avisen eller Bygdøydagen kan de ta kontakt med Arne Thommessen. Det er forøvrig også behov for flere medlemmer i valgkomiteen og en revisor.
 
Huk er ingen stor klubb i nasjonal sammenheng, men den er en viktig bidragsyter til det sportslige aktivitetstilbudet for barn og unge på Bygdøy. Med unntak av skolen er klubben sannsynligvis det største sosiale samlingspunktet for barn, ungdom og voksne på Bygdøy.
 
Det sittende styret har levert bra resultater på flere områder, men det er flere oppgaver vi hadde håpet å ha kommet lenger med. Derfor er det viktig å få inn nye styremedlemmer med frisk energi og klare tanker om hva klubben kan gjøre bedre.
                                                                               
Ta kontakt med et av valgkomiteens medlemmer hvis du har forslag til kandidater eller vil stille selv:
Arne Handeland:            mobil – 913 44 425, e-post: arne.handeland@verdanecapital.com
Hanne Marit Normann: mobil –  934 84 915, e-post: h_normann@yahoo.no
 
For spørsmål om innholdet i rollene ta kontakt med:
Styreleder:         Arne Thommessen:       mobil – 997 85 598, e-post: arne.thommessen@gmail.com
Kasserer:            Alexander Steffens:       mobil – 906 74 250, e-post: ajls@taigafund.no

Våre treningssponsorer

Grasrotandelen

 
Støtt HUK - klikk logo
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift