Innkalling til årsmøte i Flaktveit IK Håndball 2018

Flaktveithallen, torsdag 1. februar kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigete
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
  4. Behandling av gruppens årsmelding
  5. Behandling av gruppens foreløpige regnskap
  6. Behandling av innkomne forslag
  7. Behandling av forslag til gruppens budsjett for 2018
  8. Valg av personer som foreslås som til gruppestyret
  9. Valg av gruppens representanter og vara til Hovedstyret
  10. Valg av valgkomité

Årsmøtet er innkalt i tråd med klubbens lov. Forslag til årsmøtet minst 14 dager før møtet avholdes. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (§ 3 i vedtektene).

Saker meldes til flaktveit@rvn.handball.no

Håndballstyret i Flaktveit Idrettsklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift