Årsmøte innkalling

Trosvik Idrettsforening innkaller med dette til årsmøte som avholdes på klubbhuset mandag 26.februar 2018 kl 19.

TIF årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer og for inviterte gjester.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Innkallingen til årsmøte ble publisert 4.januar her på www.trosvikif.no

Forslag til årsmøtet sendes styret og må være mottatt innen fristen 12.februar for å bli satt på sakslisten pkt 6 og bli behandlet av årsmøtet.

Saksliste:

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Sak 3 Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning.
Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 6 Behandle forslag og saker.
Sak 7 Fastsette medlemskontingent.
Sak 8 Fastsette idrettslagets budsjett.
Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Sak 10 Valg.
Sak 11 Utmerkerlser.

 

Sakskumenter med eventuell forslag blir gjort tilgjengelig her på www.trosvikif.no en uke før årsmøtet.

Fredrikstad, 4.januar 2018
Med vennlig hilsen styret i Trosvik IF - styreleder Anders Arvesen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift