Studiespesialisering med Toppidrett-Bandy etableres i Oslo.

Orienteringsmøte torsdag 25. januar kl. 1700 på Persbråten.

Kombiner studiespesialisering med Toppidrett - Bandy i Oslo

Flere norske bandyspillere har tidligere år reist til Sverige for å gå på bandygymnas. Nå etablereres studiespesialisering med Toppidrett - Bandy i Oslo.

Persbråten videregående skole har lang erfaring med å tilrettelegge for toppidrett. De ønsker å gi elever muligheten til å drive idrett på et høyt nivå og samtidig få et godt skoletilbud.

Skolen tilbyr toppidrett som programfag i Vg1, Vg2 og Vg3. Toppidrettselever får en tilpasset timeplan som innebærer at de kan trene om morgenen to ganger i uka. Toppidrettselevene går i egne klasser. Persbråten har et idrettsfagligmiljø med høyt kvalifiserte lærere.

Idag tilbys studiespesialisering med Toppidett i alpint, forball, langrenn og tennis. For skoleåret skoleåret 2018/2019 vil også bandy tilbys.

Det vil være høyt kvalifiserte trenerressurser med erfaring fra svensk og norsk toppbandy. Det skal tas inn 15 elever for skoleåret 2018/19. Det vil bli gjennomført opptaksprøver. Ullevål Bandy og Norges Bandy Forbund er godt kjent med prosessen og ser det som posivit at det også etableres Toppidrett Bandy i "bandytunge" Oslo.

Se link for ytterligere spørsmål og kontaktpersoner for skolefaglige eller bandyfaglige spørsmål.

https://ready.no/Bandy.html?actions=38%3Acontent&idc=1664

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift