Skipreparering og Helse

Vi i Byåsen IL skal være en foregangsklubb, og det gjelder også i arbeidet med å ta vare på alle deler av skimiljøet. Derfor har vi også startet et informasjonsarbeid om skipreparering og helse slik at vi i Byåsen IL kan ta vare på oss selv og være gode ambassadører også på dette området. Les mer..

Utgangspunktet er at skipreparering handler om behandling av kjemiske forbindelser og prosesser som gir støvpartikler/gass. Ofte i trange og dårlig ventilerte rom. I arbeidslivet er krav regulert i Arbeidsmiljøloven, men egen privat smørebu er ikke en del av arbeidslivet.

Det som derimot er sikkert er at mennesket er det samme – så her gjelder det å ta egne grep i smørebua.

Kulepunktene under er ment som hjelp på veien:

 • Innendørs ved preparering som generer støv eller gass: Bruk minimum halvmaske med filterkombinasjon A1/P3 eller A2/P3. A angir type kullfilter og samler gasspartikler, mens P angir type støvfilter og samler støvpartikler.
 • Bytt alltid filter før sesongstart og en gang i løpet av sesongen. Hvorfor må du bytte:
  • A-filteret kan bli mettet, og da slipper gass igjennom.
  • P-filter blir bare tettere og tettere fordi støvet setter seg i filteret (bedre og bedre med andre ord, men blir vanskeligere å puste)
 • Oppbevar alltid masken i tett beholder, for filtrene skiller ikke mellom aktiv bruk og lagring. Spesielt A-filteret er aktivt hele tiden.
  • Bruk hansker ved skipreparering for å slippe å ha hudkontakt med produktene. Hansker for skirens skal være merket EN374 (slik hansker finnes på ulike butikker i nærmiljøet).
 • Bruk vernebriller for å unngå å få støv direkte på øyne, for støvet i smørebua inneholder kjemiske forbindelser (hvis du har helmaske slipper du dette som problem)
 • Nye regler på renn: ha riktig holdning og vær en god ambassadør for de nye reglene som skal sikre at ingen i skifamilien får helseproblemer.

Husk at litt over tid bli til mye!

Har du spørsmål – kontakt: Wenche Drøyvold, e-mail: kontakt@wbd.no (mob 98245184

VIPPS

VIPPS nr langrenn : 17158

Samarbeidspartnere

Værstasjon Nilsbyen

Live-kamera Granåsen

Trykk her

Påmelding og utstyr

Reiser og opphold renn og samlinger

Ved reiser og opphold til renn eller samlinger i regi av Byåsen IL, skikretsen eller andre, vil det som regel være krav til forhåndspåmelding.  Betaling skjer gjerne i etterkant av arrangementet.  Alle som er påmeldt må da betale, uansett om dere har deltatt på arrangementet eller ikke, med mindre Byåsen IL Langrenn slipper å betale. Ved sykdom anbefales å skaffe legeattest og bruke egen forsikring. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift