Søk om politiattest

Alle ledere og trenere som jobber med barn/ugdom i klubben er pliktig til å fremvise politiattest. Det er den enkelte som må sende søknad, og mottatt attest skal fremvises til klubbens daglige leder som er ansvarlig for registrering.

Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. En politiattest har gyldighetstid på 3 år, deretter må ny søknad sendes. Daglig leder har oversikt over når din attest utløper, så ta kontakt hvis du er i tvil.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet kan lastes ned fra vedleggsmenyen på denne side, og skal vedlegges søknaden.

Dere fyller ut navn, personnr osv. før den sendes inn. Oppgi formål; Tillitsverv i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller personer med utviklingshemning.

Lovhjemmel som brukes på attest: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd

HUSK å sende/fremvise mottatt politiattest til daglig leder når du får denne.

Tak kontakt med daglig leder hvis spørsmål.

Neste KamperAVALDSNES - KOLBOTN

Søndag 16. sept. kl. 14.00


5. DIV. HERRER

Avaldsnes - Hemingstad

Fredag 14. sept. kl. 18.00

Støtt oss med Grasrotandelen

Oppgi organisasjonsnummer: 971 346 612

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Eat Move Sleep ambassadør

http://www.eatmovesleep.no/


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift