FORSLAG TIL TILLITSVALGTE I OSLO IDRETTSKRETS

Oslo Idrettskrets` ting blir avholdt 11. juni 2018. Valgkomiteen til tinget har startet opp sitt arbeid og trenger innspill på aktuelle og gode kandidater som skal velges på tinget.

Valgkomiteen skal innstille overfor tinget på følgende verv: 

  • Kretsstyre (leder, nestleder, fem styremedlemmer, to varamedlemmer) 
  • Kontrollkomité (leder, to medlemmer, to varamedlemmer) 
  • Lovutvalg (leder, to medlemmer, to varamedlemmer)

Opplysninger om den som blir foreslått:

  • Navn
  • Adresse
  • Alder
  • Idrettslag
  • Kontakt informasjon (mobil, e-post)
  • Nåværende og tidligere verv i idretten
  • Spesielle interessefelter, f.eks. ulike idretter, anlegg, funksjonshemmede, flerkulturelt arbeid

Frist for forslag: 15. desember 2017

Ta kontakt med leder av Hovedstyret Ole-Henrik Støren (ostoren@online.no) for mer informasjon og hvis du kan tenke deg å stille til valg eller kjenner noen.

 

Høstsemesteret  2018
i Turn-avdelingen

starter 28.august.

Ukeplan finner du her.

Velkommen til trening i uke 34-2018

TURNSTYRET

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift