K-40 siste innspurt

Kuldegradene har meldt sin ankomst, bakken er hvit - dessverre har vi fortsatt arbeid igjen vår nye K-40 bakke. Dugnadene fortsetter hver dag til jobben er gjort