Treningstider og hallene

Det nærmer seg vinter og også fotballspillerne trekker innendørs. Les mer om vinterens arrangementer, treningstider og bruk av hallene.

Sotra Arena og fotballhallen benyttes primært til våre idretter, men vi har naturligvis også en del arrangementer i hallene.

Messene arrangeres i hovedsak av Sotra Sportsklubb og er klubbens viktigste inntektskilde, og sørger bl.a. for at vi har økonomi til drift og vedlikehold av det store idrettsanlegget vårt.

For det neste halvåret har vi følgende arrangementer i vente, og som gjør at hallene er stengt;

 Sotra Arena Bane 1&2Sotra Arena Bane 3 Fotballhallen 
Møbelringen Cup20.11 - 26.1121.11 - 26.1120.11 - 26.11
Tranevågen Skole18.12 - 19.12  
Båtmessen01.01 - 04.0229.01 - 05.0227.02 - 06.02
Tryg i Fjell13.02 - 14.02  
Boligmessen  11.02 - 19.02
NM Luftgevær14.03 - 18.0314.03 - 18.03 
GjensidigeCup02.04 - 07.0402.04 - 07.0402.04 - 07.04
    
    

Det er viktig at alle trenere og lagledere sjekker kalenderne for Idrettsparkens spilleflater jevnlig, men vi vil også følge opp med utsendelser ved større endringer.

 

RESERASJON AV FOTBALLHALLEN

Fotballhallen er i alle ukedager (fram til fredag kl. 19:00) forbeholdt Sotra Sportsklubb sine lag. Dvs at vi ikke har utleie av hallen til andre idrettslag fra mandag til fredag 19:00.

Vi har stor pågang fra andre klubber om leie av fotballhallen lørdager og søndager, og mange helger er allerede fullbooket.
Vi vil derfor oppfordre alle våre egne lag om så tidlig som mulig å planlegge eventuelle helgeaktiviteter som f.eks. treningskamper o.l.
Send forespørsel om bruk av hallen til post@sotrask.no

NB; Sjekk selv på Fotballkalenderen om ledige tider. Når du finner et ledig tidspunkt så gjør avtale med motstanderlag, men ta forbehold at dersom de bruker lang tid på å bestemmer seg så kan ledig tid bli snappet opp av andre i mellomtiden.
Jo raskere dere kommer til enighet og får sendt booking av hallen desto sikrere er dere på at ønsket tid fortsatt står ledig.

 

HALLENE I SKOLEFERIENE

Som et utgangspunkt så er Sotra Arena stengt når skolene er stengt.
Dette betyr at hallen f.eks. er stengt f.o.m. 23.12 t.o.m. 01.01. 

Det er imidlertid sjelden en regel uten unntak, så i de fleste skoleferiene er hallen åpen hele- eller deler av tiden, men da i forbindelse med at Sotra SK påtar seg vaktholdet for egen regning og at renholderne er på jobb.

For fotballhallen sin del så har vi et ønske om at hallen skal være åpen og mest mulig disponibel for våre medlemmer.
Dette fungerte utmerket de første årene, men i år har vi dessverre sett at det blir en del hærverk når hallen står åpen uten tilsyn/vakt.

Vi har derfor vært nødt for å innskjerpe åpningstidene på hallen - MEN alle våre trenere med nøkkelkort har selvfølgelig anledning til å låse seg inn når som helst å bruke hallen til sine spillere/lag.
Når dette blir gjort er det ALLTID den som låser som som automatisk påtar seg ansvaret for at lyset slokkes og hallen låses etter bruk. 
Dvs at det ikke er akseptabelt å overlate ansvaret til andre som er kommet til hallen i mellomtiden.
Dersom andre skal fortsette å bruke hallen SKAL den som åpnet først stenge/låse hallen og den nye låser opp etterpå. Dette for at vi til enhver tid skal vite hvem som har ansvaret i hallen.

Vi håper alle våre trenere respekterer dette slik at vi kan fortsette den gode ordningen med at hallen står disponibel for dere hele døgnet også i ferietiden.

Oppslagstavle

 

Medlemsinformasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift