Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Mathopen Idrettslag og Stiftelsen MIL-huset inviterer til ekstraordinært årsmøte onsdag 22. november kl. 20.30 - 21.30

Styret i Mathopen Idrettslag og Stiftelsen MIL-huset har i etterkant av årsmøte i mars jobbet videre med å få omdannet Stiftelsen MIL-huset og at Mathopen Idrettslag overtar alle eierforhold, avtaler og forpliktelser.

Bakgrunnen for dette er å få tydeligere roller og ansvar, kostnads- og inntekstbilde samtidig som det økonomisk sett er fordelaktig. En videre beskrivelse vil bli gitt på generalforsamlingen.

Prosessen for dette kan skje er basert på Stiftelsens vedtekter og Stiftelsesloven som regulerer omdanning, se vedlagt tidsplan for hvordan en omdanning skal godkjennes (med omdanning menes i loven her endring eller opphevelse av den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, eller av stiftelsens vedtekter).

Ekstraordinært årsmøte Stiftelsen Mil-huset

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Informasjon om rasjonale for å avvikle/omdanne stiftelsen MIL-huset
 4.  
 5. Beslutningssaker
  1. Vedtektsendring paragraf 7 siste setning: fra "En endring som medfører at stiftelsen omdannes, krever avgjørelse av kongen" til "En endring som medfører at stiftelsen søkes omdanner, skal gjøres i henhold til Lov om stiftelser (stiftelsesloven).
  2. Styret ber (ekstraordinært) årsmøte godkjenne at styret gis fullmakt til å søke om omdanning og avvikling av Stiftelsen MIL-huset, under forutsetning/med mål om at alle stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres Mathopen Idrettslag.
  3. Styret ber (ekstraordinært) årsmøte godkjenne at det sittende styret i Stiftelsen foreslås som avviklingsstyre (formell oppnevning og godkjenning av avviklingsstyre gjøres av Stiftelsestilsynet)

Ekstraordinært årsmøte Mathopen Idrettslag

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Beslutningssak:
  1. Styret i Mathopen Idrettslag ber (ekstraordinært) årsmøte godkjenne at Mathopen Idrettslag sier seg villig til å overta Stiftelsen MIL-husets eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Mvh

Mads Arild Eidem Pål Skorge

Leder Mathopen Idrettslag Leder Stiftelsen MIL-huset.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift