Er du NY i Mathopen idrettslag?

NY - ikke tidligere deltatt på andre aktviteter i idrettslaget. Har du tidligere deltatt på aktiviteter i idrettslaget som Juballong, idrettskolen, fotball eller håndball så er du ikke NY for da er du allerede registret. Her kommer hvordan du melder deg inn idrettslaget hvis du er helt ny.

VELKOMMEN SOM MEDLEM I MATHOPEN IDRETTSLAG!

Innmelding av helt NYE medlemmer til Mathopen IL  - Bli medlem i Mathopen Idrettslag og bli en del av idrettsmiljøet i Mathopen! Trykk på linken eller se fanen øverst hvor det står: Har du deltatt på aktivtet som Juballong, idrettskolen, fotball eller håndball så er du ikke NY for da er du allerede registret. Da må trener/lagleder finne deg i medlemskartoteket og knytte deg mot aktiviteten. Helt NY -  Bli medlem

Aktive medlemmer i alle treningsaktiviteter i Mathopen IL meldes inn via linken. Det skal bare gjøres en gang pr medlem. Du vil få en bekreftelse på e-post fra klubben når registrering er gjennomført som også inneholder brukernavn og passord til vår hjemmeside for oppdatering av egen profil.

Mathopen Idrettslag har for tiden en kontingent som dekker alle aktivitetene i idrettslaget som fotball, håndball, idrettsskole og aktivitetsgruppen.

Kontingenten er for tiden følgende pr. kalenderår:

            Voksne (fra det året man fyller 18 år)          Kr. 1.800,-

            Barn (fra det året man fyller 8 år)                Kr. 1.400,-

            Barn (under 8 år)                                      Kr.    800,-

            Ju-ball-ong / Støttemedlemmer                  Kr.    650,-

Begynner du i idrettslaget etter juli blir det halvkontingent for dette året. Mathopen IL bruker dette IKT systemet for innkreving av medlemskontingent, hvor du får tilsendt medlemskontingent på mailadressen som du oppgir.

Det er viktig at det enkelte medlem betaler sin medlemskontingent innen forfall, betalt medlemskontingent danner grunnlag for de offentlige tilskudd som idrettslaget mottar for våre aktive medlemmer. Barn og unge blir forsikret av idrettslaget da kontingenten er betalt. I håndball kreves egen forsikring, lisens det året en fyller 13 år.

Utmelding: Medlemmet plikter selv å aktivt gi beskjed skriftlig for å foreta en gyldig utmelding. Beskjed om utmelding sendes i e-post til medlemskontingent@mathopen.no. Du vil få en bekreftelse i e-post når utmelding er OK (etter sjekk av eventuelle utestående fakturaer).    

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift